Menu

Pilipino Tayo

Mabuhay!

Blog posts : "General"

Liwanag sa Takip Silim

Sabi nga nila kalabaw lang ang tumatanda. Bagkus malayo sa pagtanda ang taong may positibong pananaw sa buhay.  Ayaw man nating isipin subalit ang  pagtanda at paglipas ng panahon ay dumarating sa bawat isa. May oras ang pasikat at paglubog ng araw gaya rin sa buhay ng isang nilalang. Mahabang pagla…

Read more

Kagandahang Asal

Masarap sariwain sa ating alaala ang mga ginintuang asal na ating natutuhan sa ating bayang sinilangan. Mga kasabihan at alituntunin sa buhay na walang kupas ang nagbibigay liwanag sa ating isipan kung tayo ay naguguluhan sa takbo ng ating buhay. Itanim sa ating isipan, pagyamanin sa ating puso at a…

Read more

Pawis, Sakripisyo at Diploma

Karaniwang daing ng mga magulang sa mga anak na pinagaaral. 

Marami akong naririnig na mga daing ng mga magulang sa Pilipinas tungkol sa problema nila sa pera dahil laging gipit kahit may perang galing sa abroad. Mga asawa ng OFM at mga naiwanan sa Pilipinas. Karaniwang daing yung bayaran sa esk…

Read more

3 blog posts