Menu

Pilipino Tayo

Mabuhay!

 

Magandang simulain sa buhay ng bawat Pilipino na malaman ang kasaysayan ng ating Inang bayan, kilalanin ang ating mga dakilang bayani, at ipagmalaki ang ating kulturang katutubo. Sa mabilis na paglipas ng panahon, lalo na sa mga Pilipinong naninirahan sa ibang bansa madaling mawaglit sa isipan ang ating mga pinagaralan noon hingil sa ating bayan kaya dapat lamang sa tuwina ay magbalik tanaw tayo sa makulay na kasaysayan ng Pilipinas. Huwag nating hintayin na mga dayuhan o banyaga pa ang magturo sa atin ng ating sariling kasaysayan, nakakahiyang isipin na Pilipino tayo, dapat lang na kilalanin natin ang ating lupang pinagmulan. Hindi dapat ikahiya kung hindi ka nakapagsasalita ng inglis o wikang banyaga, mahiya tayo kung hindi tayo marunong magtagalog o gamitin ang ating sariling dialeto.

Bilang mga Pilipino marami tayong maaring magawang maganda  sa ating bayan kahit nasa ibang bansa tayo naninirahan, hindi lang yung pagpapadala ng mga remittances. Ipromote natin ang mga magagandang lugar sa Pilipinas para mahikayat ang mga turistang bumisita , ipakilala natin sa mundo ang ating mga pagkaing Pinoy at produktong Pilipino kaysa puro mga imported o dili kaya mga banyagang produkto lang ang ating ating mga tinatangkilik.

Ating kilalanin ang ating mga kababayan sa Pilipinas, magkaroon ng komunikasyon sa pamamagitan ng mga makabagong paraan gaya ng  “social media”.

Masarap bigyang gunita ang mga  magandang alaala ng ating kabataan, magbalik tanaw sa ating mga kamag-aral o kababata,. Muli nating dalawin ang nakaraan, bigyan pansin ang kasalukuyang episodyo ng buhay buhay sa Pilipinas o kaya mga buhay ng ating mga kababayang naninirahan sa ibang bansa at tanawin ang ating mapagpalang hinaharap.

 

Kahit saan sulok man ng daigdig tayo makarating, kahit anong tagal nating naninirahan sa ibang bayan hahanapin pa rin natin ang ating kultura at tradisyong Pilipino.  Nais kong ipamahagi sa bawat kapwa ko Pilipino ang kahalagahan ng pakikipagugnayan ng bawat Pilipino sa isat isa, maging sila man ay nasa Pilipinas o saan mang parte ng mundo naninirahan. Ating kilalanin ang ating sariling pinagmulan sa pamamagitan ng sining, kultura, kasaysayan at mga katutubong pamana ng ating lahing kayumanggi.