Menu

Pilipino Tayo

Mabuhay!

Tungkol Sa

Ang Pilipino Tayo ay munting website na nilikha para hikayatin ang bawat Pilipino na makipagugnayan sa kapwa Pilipino maging nasa Pilipinas man o sa ibang panig ng daigdig naninirahan.

Bilang mga Pilipino tama lamang na tangkilikin natin ang sariling atin, makipagkaibigan sa mga ibat-ibang Pilipino, magipagpalitan ng kuro-kuro, makibahagi sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa ating bayan, magbigay tulong sa mga Pilipinong nangangailanagn ng tulong sa loob at sa labas ng Pilipinas. Upang itaguyod ang mga produktong sariling atin sa mata ng mundo. Hikayatin ang mga turista na maglakbay sa ating bayan, ipakilala ang ating mga  katutubong pagkain, kultura, sining at tradisyong Pilipino.

Bilang isang Pilipinong makabayan, maaari pa rin nating ipagpatuloy ang mga magandang simulain at mga dakilang adhikain ng ating mga magigiting na bayani.

Ang pagiging matapang ng isang  Pilipno ay hindi lamang sa bisig at lakas ng ating loob makikita kundi pati na rin sa katatagan ng ating puso at isipan na harapin ang ano mang pagsubok sa ating buhay gayundin sa oras ng mga kalamidad at anumang suliraning pambayan at pampulitika.

Tulungan nating itaas ang karangalan at kahalagahan ng bawat mamamayang Pilipino higit sa lahat ang dangal ng nga kababaihang Pilipino.

Hindi nakakapagtakang isipin  na dahil sa  kahirapan ng buhay ilan  sa ating kababaihan ang naligaw ng landas  o dili kaya ay bumaba ang moralidad at napariwara sa masamang bisyo gaya ng drugs. Ang iba naman ay nalublob sa kanal ng prostitusyon.

Sa mga nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan bumaba ang pagtingin ng mga dayuhan sa ating mga Pilipina. Nabura sa isipan ng ilang mga taga ibang bansa ang magandang larawan ni Maria Clara na taglay nating mga Pilipina. Si Maria Clara na may matamis na nigiti, dalisay na puso at malinis na dangal ay napalitan ng ibang kulay na pagkatao.

Dapat nating ipakita sa buong mundo na hindi lahat ng mga Pilipina ay nabibili ng salapi at maaring angkinin ng sinuman na nabubuhay sa rangya. May dangal pa rin tayong dapat ipagmalaki at dignidad na dapat  pangalagaan. 

Kung ano ang ganda ng bayang Pilipinas ay gayun din ang kagandahang asal at anyo ang nakaukit sa ating puso bilang mga Pilipino.

Pilipino tayo dapat lang na tayo ay magkaisa at galugarin ang kagandahan ng Perlas ng Silangan.