Menu

Pilipino Tayo

Mabuhay!

Mga Salita ng Karunungan

 

 • Ang mga taong alipin ng pera at kapangyarihan ay walang kalayaang mabuhay ng tahimik mapagpala at maligaya. 

 

 • Kung gusto nating mabuhay magpakatao tayo at kung gusto nating magpakatao igaling natin ang sangkatauhan.

 

 • Gamitin mo ang iyong puso na maunawaan ang sangkatauhan at maramdaman ang pulso ng iyong kapwa kaysa puro isipan lang ang pinapaandar natin. 

 

 • Ang dugong dumadaloy sa iyong ugat ang nagbibigay buhay sa iyo ngunit ang takbo ng iyong isip ang nagbibigay larawan ng iyong pagkatao.  Malinis man ang dugo subalit kung marumi ang budhi at pagiisip; ang buhay mo ay ay nababalot sa alanganin.  

 

 • Lumakad  ng matuwid  sa takbo ng panahon, huwag matakot tumapak sa baku bakong daan sapagkat pansamantala lang itong landas na tinatahak mo at makakarating ka sa iyong pupuntahan kung ikaw ay hindi hihinto.    

 

 • Walang kasing ganda ang lupang sinilangan. Sa pagmulat ng mata ng isang sanggol,   ay makikita ang liwang ng bayang sinilangan sa kanyang mga ngiti. Kabig natin ang binhi ng pagka Pilipino sa ating puso at diwa. 

 

 • Ang taong mapanira ay parang mga daga, lahat sinisira pero hindi nila alam na ang sinisira nila ay yung kanilang pagkatao at respeto sa kanila. 

 

 • Ang buhay ay parang gulong, minsan nasa taas, minsan ay nasa ibaba.  Kung hindi ka marunong gumulong paano ka makakaakyat sa itaas?  Lahat tayo ay gumugulong sa takbo ng panahon. 

 

 • Kung may tiyaga may nilaga, kung walang itinanim walang aanihin, maging masinop sa buhay at aanihin natin ang lupain ng kasaganaan.

 

 • Ang taong masinop sa buhay walang dapat ikatakot, umaraw man o umulan,  hindi siya basta basta madadaig ng sungit ng panahon.

 

 • Sa taong walang kinatatandaan, ang paglipas ng panahon ay hindi niya nararamdaman.  Imaturo pa ring ang pagiissip sa kabila na kuluntoy na ang kanyang mga balat.   

 

 • Ang kagandahang asal ay nababalot sa ating pakikisalamuha sa ating kapwa.  Ang may pagpapakasakit at pagmamahal sa kapwa ay laging nagwawagi sa ano mang pagsubok ng buhay.

 

 • Tayo ang gumagawa ng ating kapalaran. Pagandahin natin bawat eksena ng ating  buhay, nasa ating kakayahaan, pagsisikap at paniniwala ang ikagaganda ng ating buhay.  

 

 • Mahalin natin ang ating pagkabata dahil ito ang pundasyon ng ating katandaan. Walang saysay ang buhay na hindi marunong lumingon kanyang pagkabata.   

 

 • Umulan man o umaraw, sa  taong nakapagaral  matatag ang kanyang pundasyon,  parang gusali na hindi basta basta mayayanig, ang ating karunungang pagkaisipan at pagkatao ay ilaw ng ating kalayaan tungo sa magandang kinabukasan.  

 

 • Ang ating likas na kayaman ay ating tanging pagasa  na sasagip sa atin sa oras ng kagipitan kung ang ating bayan ay nabibingit sa kahirapan dapat lang na mahalin natin ang ating yaman pangkaliksan at pakaingatan.  

 

 • Pag ang tao ay nagkamali kahit maliit lang ito ay kitang kita natin at pinupulaan ng husto para bang sila na ang mga makasalan sa mundo pero hindi natin naisip ang mga kagandahang nagawa nila sa atin. Isang butil na kasalanan  kumpara sa isang baul na kabutihan.  Gumising  tayo at magpatawad. Masarap bumangon na magaan ang kaloooban.     

 

 • Sa ating pakikisalimuha  sa ating kapwa huwag na nating hanapin ang taong perpekto dahil wala nito, sapat na  ang isa tao ay marunong gumalang at magpakatao sa kanyang kapwa.    

 

 • Kaawaan na lang natin ang mga taong naiingit dahil wala silang kasiyahan sa buhay. Ating paka tandaan ang mga taong may inggit sa kapwa ay hindi maaring ituring na kaibigan o pagkatiwalaan kahit kailanman kung hindi sila magbabago.      

 

 • Matutong tumayo sa ating sariling mga paa pagkat ang ating mga yapak ang magdadala sa ating landas na tinatahak. Ito ang  magbibigay lakas sa ating pagkatao.  Ang taong palaasa ay walang pagasa sa buhay.

 

 • Bawit pawis na pinagpaguran mo sa buhay ay katumbas ng perlas ng tagumpay ng mo.   
 • Bawat munting karunungang ating ipamamahagi sa kapwa ay katumbas na tagumay na ihahandog sa  ating bayan.   
 • Aanuhin mo ang kagandahan ng isang mukha kung ito ay nababalot sa pagiimbot at pagkukunwari?  Huwag tayong padadala sa panlabas na kaanyuan hanggang hindi natin nakikita ang tunay na puso ng isang tao. 

 • Ang bawat hibla na galit at sama ng loob  na itinanim natin sa ating kapwa ay babalik at babalik sa atin upang ating pagbayaran.  

 • Ang taong may malinis na budhi magkasakit man ay magaan pa ring ang pakiramdam subalit ang taong mahilig magtanim ng sama ng loob sa pagsapit ng kanyang karamdaman ay aanihin niyang lahat ang paghihirap ng kanyang budhi. 

 • Ang taong may pinaghirapan sa kinita ay marunong gumastos sa tamang paraan, ang taong palaasa sa biyaya ng iba at hindi marunong magbanat ng buto ay walang pahalaga sa pera ng iba. Hanggang hindi ituwid ang baluktot na pagisip habang buhay na lang silang aasa sa tulo ng ibang pawis. 

 •  Ang ating karunungan at kaalaman ay ating tanging yaman na hindi maaring angkinin ng sino man. Ito ang ating tagapagpalaya sa kahirapan at kalayaan. Pagyamanin natin ito habang tayo ay bata pa.

 • Matutong lumangoy kung malalim ang tubig. Huwag mong hayaang tangayin ka ng alon. Ikaw lamang ang maaring pumigil sa pagtakbo ng buhay mo sa maling landas. 

 • Ang ating mga pangarap ay mga bituin sa langit na gumagabay sa ating paginog sa mundo. Ito ay mga alon sa dalampasigan na tumutuligsa sa mga unos na darating sa ating buhay para bigyang katuparan ang ating mga ninanais.

 • Sa pangarap binubuhay ang ating pagkatao at ito ang ating inspirasyon. Sadyang hindi masamang mangarap kung may kasama itong pagsisikap at tiwala sa Maykapal. 

 • Tanggapin nating ang ating pagkatao, magpasalamat sa ating nakaraan kung gusto nating marating ang ating bukas na maluwalhati, masagana at walang  sagabal.

 • Kung tayo ay may sipag at tiyaga walang impossible na hindi natin mararating.  Nasa tao ang gawa at tiwala  at nasa Diyos ang awa para ibigay sa ati n ang ating mga pangarap.

 • Ang respeto at katatagan ng bayan ay nasa mga mamamayang nagkakakisa  at mga pinuo na walang bahid sa kanilang katungkulan,  kung walang pagkakaisa ang dalawang  panig na ito, lulubog tayong parang barko.   

 •  Matamis na ngiti ng pagibig ang gumigising sa atin sa tuwina  sa kabila ng mga mabigat na pagsubok at sigalot ng buhay.   

 •  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

​