Menu

Pilipino Tayo

Mabuhay!

Lakbay Bayan,

Sabi nga nila wala ng gaganda pa sa sariling bayang sinilangan. Sa pagmulat palang ng mata ng isang sanggol, makikita sa kanyang ngiti at mababakas sa kanyang anyo ang kagandahan ng ating bayang Pilipinas.

Ang Pilipinas ay nilikha ng Panginoon na may pambihirang ganda. Sadyang naiibang kagandahan ng ating karagatan, mapangakit na likas na kayamanan, mga bundok na may mahiwagang anyo,mga ilog na mapanglaw, mga bulaklak na maalindpg at higit sa lahat ang ating bansa ay napapalibutan ng 7107 mga isla. Lahat nito ay nagbibigay kagandahan sa ating kapaligiran idagdag pa natin ang tropical na klima.

Ang ating mga tabing dagat ay hindi pahuhuli sa mga sikat na destinasyon sa buong mundo. Ang sunset o paglubong ng araw sa Manila Bay ay nababalot ng misteryo at tuwa sa mga nakakasaksi. Habang unti-unti palubog ang araw bago sumapit ang gabi, ibat- ibang kulay ng buhay ay ating masisinagan, Sadyang matalinghaga ang paglubog ng araw dito at gayun din sa dagat nito ang alon ay maihahalintulad sa buhay ng mga Pilipino, minsan masagana, mayapa at maligaya kung minsan naman ay tagsalat, maraming pagsubok at puno ng mga alalahanin sa ating pangaraw-araw na kabuhayan.

Halina mamasyal tayo at alamin. Bago natin pasyalan ang mga magagandang lugar sa ibang bansa bakit hindi natin ilaan muna ang ating oras na masilayan ang ganda ng Pilipinas. Maraming kasiyahang maibibigay ito sa atin at kaalaman bilang mga Pilipino.