Menu

Pilipino Tayo

Mabuhay!

Pawis, Sakripisyo at Diploma

Karaniwang daing ng mga magulang sa mga anak na pinagaaral. 

Marami akong naririnig na mga daing ng mga magulang sa Pilipinas tungkol sa problema nila sa pera dahil laging gipit kahit may perang galing sa abroad. Mga asawa ng OFM at mga naiwanan sa Pilipinas. Karaniwang daing yung bayaran sa eskwela o unibersidad ng anak at gastos sa boarding house. Ang anak kampanti na tumatanggap ng sustento sa magulang para mapagtapos sa kurso niya at maging titulado. Hindi alam ni anak na masakit na ang mga buto ni Inang at Tatang sa pagtatrabaho yung iba may sideline pa para makadagdag sa pera na ibibigay sa anak na makapagtapos lang. Anong ginagawa ng ibang mga anak?  Hayun nasa barkada, drugs, inom, boyfriend, girlfriend? Masarap ang buhay nila dahil may magulang na nagsusuporta sa kanila. Hindi nila alam na bawat sentimo ng perang pinagpaguran mapagaral lamang sila ay binabalewala ng maraming mga kabataang walang direksyon sa buhay.  Yung ibang anak nakapagaral nga wala namang narating na magandang buhay dahil walang sariling pagsisikap laging nakaasa sa mga magulang.     

Sa mga magulang huwag nating lunurin ang sarili sa pagtatrabaho para lang mapagaral natin sa kolehiyo at makatapos ng kurso ang inyong anak.  Ang anak na gustong magkaroon ng magandang kinabukasan, makatapos ng pagaaral at nasa edad na ay hahanap ng paraan para makapagtrabaho siya at makatapos ng pagaaral.  Oo nga, katungkulan ng magulang na palakihin ang anak sa tamang paraaan, ngunit ang anak na nasa wastong edad at umaasa pa na mapagtapos ng pagaaral ng mga magulang kahit sila ay matanda na at hirap na sa paghahanap buhay ay hindi tama. Hindi kasalanan ng magulang kung walang itutustos bagkus matuto ang anak na tumayo sa sariling mga paa kung hindi kaya ng magulang na sila ay pagtapusin sa kanilang pagaaral. Kung sila ay nakatapos ng pagaaral sa sarli nilang sikap sino ba ang makikininabang sila rin, di ba? Ang anak na may pagpipitagan at utang na  loob sa magulang ay hindi niya ibabaon sa utang, luha at pighati ang kanyang mga magulang bagkus ipapakita niya ang paggalang, pagmamahal at respeto sa kanila.  

Sa mga anak, iisa lang ang magulang niyo,mahalin niyo, matutong magsikap at hindi habang buhay nakaasa sa magulang.     

Go Back

Comment